/

A Sunday Horse

1 lượt xem20195 phútHD
[HAPPY KIDS] Sau tai nạn thập tử nhất sinh trong một buổi đua ngựa, các chuyên gia cho rằng cô gái trẻ khó lòng có thể tiếp tục cưỡi ngựa. Vì đam mê, cô quyết tâm tập luyện để trở lại đường đua và cũng để cứu chú ngựa yêu quý thoát khỏi số kiếp là một kẻ bỏ đi!

Thể loại: highlight